Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR RADIOKRUISLAND.NL

Laatst bijgewerkt op: 3-11-2023

Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website radiokruisland.nl en de diensten aangeboden door radiokruisland.nl (“Website”). Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de Website niet te gebruiken.

1. Gebruiksvoorwaarden:

 • De Website mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan 18 jaar.

2. Accountregistratie:

 • Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, moet u een account aanmaken.
 • U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele registratiegegevens.
 • U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw accountinformatie en wachtwoord.

3. Rechten en verplichtingen van gebruikers:

 • U dient zich te houden aan de gedragsregels en verboden activiteiten zoals uiteengezet in onze Gebruiksrichtlijnen.

4. Intellectueel eigendom:

 • Alle inhoud op de Website is eigendom van radiokruisland.nl, tenzij anders aangegeven.
 • Door het plaatsen van inhoud op de Website, verleent u radiokruisland.nl een niet-exclusieve licentie om die inhoud te gebruiken.

5. Privacy en gegevensbescherming:

 • We verzamelen persoonlijke gegevens zoals beschreven in ons Privacybeleid.
 • We implementeren passende maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

6. Beëindiging van accounts:

 • Radiokruisland.nl behoudt zich het recht voor om accounts te beëindigen bij schending van deze voorwaarden of waar dat op eigen zeggen nodig is.

7. Aansprakelijkheid en garanties:

 • Radiokruisland.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of storingen in de dienstverlening.
 • De Website wordt geleverd “zoals deze is” zonder enige garantie.

8. Jurisdictie en geschillenbeslechting:

 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden:

 • Radiokruisland.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht na publicatie op de Website.

10. Contactinformatie:

 • Voor vragen, klachten of juridische kwesties kunt u contact opnemen met info@radiokruisland.nl.

LISTEN WITH YOUR APP

0%